VII Piotrkowskie Biennale Sztuki

VII Piotrkowskie Biennale Sztuki

Do VII edycji konkursu zgłosiło się 618 autorów przedstawiając do oceny 1275 prac. Jury w składzie: Grzegorz Borkowski – przewodniczący, prof. Elżbieta Banecka, prof.  Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, dr hab. Aleksandra Gieraga, dr hab. Sebastian Wywiórski i reprezentujący organizatora  konkursu dyrektor ODA Andrzej Hoffman zakwalifikowało do wystawy finałowej 74 prace 65 autorów.

Otwarcie wystawy mało miejsce 21 października 2023 roku w Ośrodku Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim.