Tomasz Barczyk

People with boxes

Drzeworyty, linoryty, litografie oraz malarstwo z cyklu People with boxes z lat 2009–2019