Tomasz Barczyk

Prace z lat 2002-2008

Drzeworyty, linoryty oraz malarstwo z 2 cyklów:
The spirit of contemporary life – Duch współczesnego życia 2005-2008
Kolorowa Erotina 2002-2005