Sweet Box, Galeria w Hallu CKiS w Kaliszu

Sweet Box, Galeria w Hallu CKiS w Kaliszu

Sztukę Tomasza Barczyka inspiruje potoczna rzeczywistość, sytuacje codzienne postrzegane okiem wrażliwego artysty, bystrego obserwatora życia, który swe  dzieło potrafi dodatkowo obdarzyć  charakteryzującym go  poczuciem  humoru. Barczyk jest twórcą młodym, o wyrazistym temperamencie artystycznym, pozwalającym mu na podejmowanie szybkich decyzji i równie rychłą ich realizację. Zależy mu na tym, by  uchronić świeżość pierwszego wrażenia i ubrać je w  jak najbardziej adekwatną formę kompozycyjnego przekazu. Od początku impulsem jego działań twórczych jest  człowiek, przy czym  kobieta zajmuje  pozycję zdecydowanie uprzywilejowaną. Z technik artystycznych zdecydował się na  malarstwo i grafikę, zaś  z repertuaru tej ostatniej wybrał odwieczny drzeworyt oraz – stosowane od XIX wieku – litografię i linoryt.
(…)
Jagoda Barczyńska (z katalogu wystawy „Thank You Andy” w Galerii 72 w Chełmie)

19 czerwca – 14 lipca 2013, Galeria w Hallu CKiS w Kaliszu