Squadniki – Galeria Sztuki Wozownia Toruń

Squadniki – Galeria Sztuki Wozownia Toruń

Najnowszy cykl prac Tomasza Barczyka zatytułowany Squadniki powstał na przestrzeni czterech ostatnich lat i zawiera grafiki wykonane w technikach drzeworytu i litografii. Tu także, jak w niemal wszystkich pracach Barczyka pojawia się akt kobiecy. Jednym z problemów umiejscowionych w centrum zainteresowania artysty jest kompozycja – w kolejnych grafikach nieustannie przepracowywana jest kwestia rozmieszczenia sylwetki w polu przedstawienia. W cyklu graficznym Erotina, realizowanym w latach 2003-2005, ukazane fragmentarycznie ciała przecinają prostokątną powierzchnię skośnie, poziomo lub pionowo, natomiast w Squadnikach często sytuują się na granicach nośnika i wykazują silniejsze dopasowanie do jego kształtu.

Cykl Squadniki sygnalizuje ewolucję twórczości graficznej Barczyka w stronę syntetycznej, uproszczonej formy. Sprężyste, delikatne sylwetki zastąpione zostały hieratycznymi lub ekspresyjnie „wyciosanymi” figurami. Celem, który postawił sobie artysta w Squadnikach było, jak sam mówi, wydobycie antyestetycznych właściwości grafiki i nakreślenie związku graficznego obrazu ze współczesną rzeczywistością. Efektem tych dążeń jest konglomerat prymitywizujących form, niedbale wyrytych napisów i przedstawień codziennych przedmiotów, który stanowi o wyrazie prezentowanych prac.

Anna Jackowska

Tomasz Barczyk – Squadniki
15.01 – 31.01.2010 Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu