Adres do korespondencji:

Tomasz Barczyk
Pracownia Litografii
Wydział Sztuk Pięknych UMK
ul. Sienkiewicza 30-32
87-100 Toruń

e-mail: tomasz.barczyk@umk.pl