Kontakt

Adres do korespondencji:

Tomasz Barczyk
Pracownia Litografii
Wydział Sztuk Pięknych UMK
ul. Sienkiewicza 30-32
87-100 Toruń