Duch współczesnego życia 2006-2008

Cykl grafik (drzeworyt, linoryt) „Duch współczesnego życia” 2006-2008